Thách thức trong việc đào tạo nhân viên nhà hàng

Đối với nhân viên mới hay nhân viên dày dặn đều như nhau, đào tạo nhân viên chất lượng đặt ra cho bất cứ nhà hàng nào. Một chương trình đào tạo chất lượng đảm bảo rằng tất cả các nhân viên, cho dù họ là phục vụ, đầu bếp hay tạp vụ, cần đầy đủ thiết bị để họ làm tốt công việc của mình. Điều này không chỉ tối đa hóa hiệu quả tổng thể hoạt động nhà hàng mà còn khuyến khích văn hóa tiến triển liên tục và học tập công nghiệp năng động.

đào tạo

Con đường dẫn đến chất lượng đào tạo có thể có gặp nhiều thử thách. Dưới đây là năm tình huống quản lý nhà hàng các chủ nhà hàng có thể gặp phải, kèm theo hướng dẫn chung để quản lý các tình huống hiệu quả.

Thách thức 1: Những hạn chế thời gian trong môi trường nhà hàng phát triển nhanh chóng.

Trong nhà bếp hoặc môi trường nhà hàng thương mại năng động, thời gian dành cho nhân viên mới dường như là câu hỏi lớn. Có vẻ dễ dàng hơn nếu để nhân viên mới tìm ra những thứ cho riêng họ.

Công việc giám đốc nhà hàng cần:
 • Hãy chắc chắn rằng tất cả các nhân viên được đào tạo ngay từ đầu.
 • Hãy xem xét chỉ định một cố vấn đào tạo như nhau đối với mỗi nhân viên mới. Cố vấn lọc ra một quản lý.
 • Hãy chắc chắn rằng các cố vấn đào tạo nhân viên là một chuyên gia trong lĩnh vực của mình và sẽ đào tạo một cách thống nhất.
 • Nghiên cứu cho thấy thời gian để hướng dẫn nhân viên mới để nhân viên tốt hơn và cải thiện năng suất, tăng lợi nhuận tổng thể.

Thách thức 2: Tỷ lệ doanh thu cao

Trong kinh doanh nhà hàng, nhân viên mới đến liên tục thường xuyên. Tất cả các nhân viên mới được cập nhật và đào tạo một cách khéo léo thách thức với bất kỳ quản lý nào.

Duy trì sự nhất quán chuyên môn
 • Hãy đào tạo bắt buộc.
 • Luôn luôn sửa chữa cho tất cả các nhân viên trong thời gian đào tạo.
 • Tạo hoặc thực hiện một chương trình đào tạo phù hợp, và duy trì chương trình này bằng cách đào tạo mỗi nhân viên cùng một cách.
 • Giữ thủ tục phù hợp cập nhật.
 • Những nhân viên biết trách nhiệm của mình biết làm thế nào để thực hiện chúng với một tinh thần an toàn và chú ý đến từng chi tiết sẽ được hưởng lợi bất kỳ doanh nghiệp nào, bất kể họ làm việc được bao lâu.

Thách thức 3: Ưu tiên thông tin

Khi gặp nhân viên mới, có rất nhiều thông tin để giao tiếp. Khi bắt đầu công việc khá khó khăn. Rất khó để biết phải bắt đầu từ đâu.

thông tin

Đặt an toàn lên đầu

 • Lấy an toàn làm cốt lõi của chương trình đào tạo.
 • Nhấn mạnh thực tế rằng các hành vi an toàn thực phẩm như ngăn ngừa lây nhiễm có thể ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.
 • Hãy dành thời gian để hướng dẫn đầy đủ về trang thiết bị nhà bếp thương mại và máy móc để tránh bị thương.
 • Hãy chắc chắn rằng các nhân viên mới nhận thức được mối nguy hiểm trong nhà bếp thương mại và làm thế nào để tránh bị thương như trượt và té ngã.
 • Hướng dẫn cách xử lý cho các tình huống khẩn cấp như hỏa hoạn hay các vụ cướp.
 • Thêm thông tin mới hoặc cập nhật, chẳng hạn như thay đổi mục trong menu, vào cuối buổi đào tạo sau khi những điều cốt lõi đã được dạy.
 • Luôn cung cấp cho nhân viên những lý do cụ thể tại sao thực phẩm và trang thiết bị an toàn là quan trọng để học.

 Thách thức 4: Nhân viên thiếu kinh nghiệm

Người lao động trong ngành công nghiệp dịch vụ nhà hàng phát triển nhanh chóng thường trẻ và thiếu kinh nghiệm, thậm chí là công việc đầu tiên họ làm. Không chỉ nhân viên cần tìm hiểu về các kỹ năng nhà hàng, mà còn phải thích ứng với một môi trường làm việc nói chung.
Thiết lập kỳ vọng
 • Cung cấp đầy đủ thời gian và năng lượng định hướng cho nhân viên. Giới thiệu để cho nhân viên mới vào môi trường dịch vụ thực phẩm.
 • Trao đổi rõ ràng về kỳ vọng và mục tiêu.
 • Hãy làm gương. Hãy để người khác nhìn thấy quản lý và người lao động có kinh nghiệm kết hợp với nhau bằng sự tôn trọng, kiên nhẫn, và trọn vẹn.
 • Đừng cho rằng các nhân viên đã được huấn luyện qua, hãy đào tạo họ càng triệt để càng tốt.
 • Kết hợp với cố vấn đào tạo trong quá trình đào tạo, đặc biệt là khi đi vào thực hành.
 • Cung cấp thông tin phản hồi và kiểm tra lại việc thực hiện chúng.

Thách thức 5: Phong cách học tập đa dạng

Phong cách học tập khác nhau thách thức bất kỳ nhà giáo dục nào. Một số học tốt nhất qua bài giảng, trong khi người khác học tốt nhất với thực hành, kinh nghiệm. Ngoài ra, nhân viên thiếu kinh nghiệm  nhân viên nói tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai có thể phải đối mặt với cuộc đấu tranh sâu hơn những người khác. Có thể  không thể thích ứng với những sự khác biệt.

Kết hợp đa dạng kỹ thuật đào tạo

 • Đảm bảo rằng mỗi nhân viên nhận được một loạt các kỹ thuật đào tạo, cả đào tạo lý thuyết cũng như đào tạo thực hành.
 • Đầu tiên, nói với nhân viên làm thế nào để làm điều đó. Sau đó hướng dẫn từng bước. Cuối cùng, giám sát họ khi họ làm nó.
 • Lặp lại nhiều lần.
 • Hãy đào tạo lạc quan và vui vẻ. Trò chơi hoặc các cuộc thi thường là động lực tốt để tiếp thu bài giảng.

Theo FSWseason’d

d.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);