Thiết kế

RSS

Xu hướng lựa chọn màu sắc để thu hút khách trong kinh doanh nhà hàng (Phần 2)

Xu hướng lựa chọn màu sắc để thu hút khách trong kinh doanh nhà hàng (Phần 2)

Ở phần 1, chúng ta đã biết được các yếu tố chính trong việc lựa chọn màu sắc nhà hàng. Ở phần 2 này, chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu ý nghĩa và tác dụng của các màu sắc đang … Xem thêm

Xu hướng lựa chọn màu sắc để thu hút khách trong kinh doanh nhà hàng 2018 (phần 1)

Xu hướng lựa chọn màu sắc để thu hút khách trong kinh doanh nhà hàng 2018 (phần 1)

Khi quyết định kinh doanh nhà hàng, bên cạnh việc tìm mặt bằng thích hợp, chuẩn bị kĩ càng tất cả các khâu thì việc tập trung lựa chọn màu sắc chủ đạo cho nhà hàng của … Xem thêm