Xep-hang-khach-san (5)

Nói chung, những khách sạn 1 sao được hiểu là khách sạn có những tiện nghi hết sức cơ bản và không được xuất hiện trên trang đề xuất của nhà hàng

Nói chung, những khách sạn 1 sao được hiểu là khách sạn có những tiện nghi hết sức cơ bản và không được xuất hiện trên trang đề xuất của nhà hàng