Xep-hang-khach-san (7)

Khách sạn Raffles ở Singapore sẽ được đánh giá là khách sạn 5 sao dù nó ở bất cứ quốc gia nào

Khách sạn Raffles ở Singapore sẽ được đánh giá là khách sạn 5 sao dù nó ở bất cứ quốc gia nào