Triết lý kinh doanh sâu sắc nhất cho mọi thời đại qua những danh ngôn nổi tiếng

Trên con đường kinh doanh mà bạn đã chọn, có rất nhiều hướng đi, bằng cách này hay cách khác bạn sự cố gắng của bạn đều rút ngắn con đường đến thành công. Bài học kinh doanh từ các danh ngôn nổi tiếng cũng sẽ góp phần vào thành công của bạn. Cùng tìm hiểu những triết lý kinh doanh sâu sắc nhất mọi thời đại để đúc rút những bài học kinh doanh bổ ích nhất.

1. Ý thức là khi bạn nhận thức được điều gì đó, và lương tâm là khi bạn ước giá mà mình không nhận ra.

Conscious is when you are aware of something, and conscience is when you wish you weren’t.

Khuyết danh

2. Kinh doanh giống như một cái xe cút kít. Chẳng có gì xảy ra nếu bạn không bắt đầu đẩy.

Business is like a wheelbarrow. Nothing ever happens until you start pushing.

Khuyết danh

triet-ly-kinh-doanh-sau-sac-nhat-moi-thoi-dai-1

3. Nghệ thuật là con đường đẹp đẽ. Khoa học là con đường hiệu quả. Kinh doanh là con đường sinh lợi.

Art is the beautiful way of doing things. Science is the effective way of doing things. Business is the economic way of doing things.

Elbert Hubbard

triet-ly-kinh-doanh-sau-sac-nhat-moi-thoi-dai-2

4. Sự đối kháng giữa nhân dân và các đơn vị kinh doanh lớn đã biến mất bởi chính nhân dân đã tham gia quá sâu vào kinh doanh lớn.

The simple opposition between the people and big business has disappeared because the people themselves have become so deeply involved in big business.

Walter Lippmann

5. Hứa hẹn, hứa hẹn thật nhiều, đó là linh hồn của quảng cáo.

Promise, large promise, is the soul of an advertisement.

Samuel Johnson

triet-ly-kinh-doanh-sau-sac-nhat-moi-thoi-dai-1

6. Kinh doanh? Rất đơn giản; đó là tiền của người khác.

Business? It’s quite simple; it’s other people’s money.

Alexandre Dumas

7. Đúng giờ là phẩm hạnh không thể thiếu của các nhà kinh doanh, và là sự lịch sự thanh nhã của các hoàng tử.

Punctuality is the stern virtue of men of business, and the graceful courtesy of princes.

Edward Bulwer Lytton