Vai trò và trách nhiệm của một quản lý nhà hàng chuyên nghiệp

Theo Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ, từ nay đến năm 2018 việc làm mới cho các nhà quản lý dịch vụ ăn uống lên đến 18.000 việc làm, và nhiều công việc nhà hàng. Vai trò và nhiệm vụ cụ thể mà các nhà quản lý thường phụ thuộc vào quy mô của một nhà hàng và cấp độ của chủ sở hữu tham gia vào quản lý kinh doanh. Các nhà quản lý thường xuyên giám sát hoạt động của một nhà hàng ở mọi cấp độ.

Nhân viên

Quản lý nhà hàng chịu trách nhiệm phỏng vấn , tuyển dụng và sa thải nhân viên. Người quản lý còn chịu trách nhiệm đào tạo nhân viên và lịch trình, nhưng những nhiệm vụ đó có thể giao cho trợ lý quản lý. Quản lý nhà hàng đôi khi đảm nhận vai trò trung gian hòa giải để giải quyết mâu thuẫn giữa các nhân viên. Xung đột là không thể tránh khỏi trong ngành công nghiệp nhà hàng phát triển nhanh chóng, và giải quyết các cuộc xung đột ngay lập tức giúp giữ chúng trong tầm kiểm soát. Ví dụ, một người quản lý có thể gặp nhân viên có xung đột để thảo luận về sự khác nhau của họ và yêu cầu họ tìm giải pháp để chấm dứt cuộc xung đột nhanh chóng.

Khách quen

Dịch vụ khách hàng là mối quan tâm liên tục của quản lý nhà hàng – người hy vọng sẽ có nhiều khách quen. Quản lý phải phối hợp hoạt động giữa nhà bếp và phòng ăn để đảm bảo dịch vụ nhà hàng hiệu quả. Vai trò giải quyết vấn đề và điều tra được thêm vào nhiệm vụ của quản lý khi khách hàng than phiền về thực phẩm hay dịch vụ. Ví dụ, có thể xem lại những sự kiện dẫn đến khiếu nại và đưa ra lý do tại sao phục vụ thức ăn bị chậm lại. Sau đó quản lý có thể bổ sung nhân viên hoặc tìm giải pháp tăng tốc độ phục vụ.

Cung cấp và mua hàng

Đặt hàng thực phẩm, thiết bị, vật tư thuộc phạm vi của người quản lý nhà hàng. Một số nhà hàng có bếp trưởng xử lý đơn hàng thực phẩm và cung cấp. Quản lý có trách nhiệm theo dõi chi phí thức ăn và tăng giá menu khi cần thiết. Họ có thể duy trì hồ sơ mua bán và bảo đảm thanh toán cho nhà cung cấp nếu nhà hàng không có kế toán. Một số quản lý đóng vai trò quan trọng trong đàm phán giao dịch với các nhà cung cấp để có được giá tốt nhất và có khả năng làm giảm chi phí vận hành của nhà hàng.

Sức khỏe và an toàn

Phụ thuộc vào quản lý đảm bảo tuân thủ pháp luật nhà hàng về an toàn thực phẩm và luật lao động. Trợ lý quản lý có thể phải chịu trách nhiệm về việc giám sát trật tự và sạch sẽ của nhà bếp và phòng ăn để tránh vi phạm an toàn sức khoẻ. Vai trò của quản lý cũng bao gồm theo dõi những thay đổi quy định để ngăn chặn hành vi vi phạm, có thể làm chủ nhà hàng tin tưởng mình nếu có kiện tụng.
Theo Chron