Xây dựng một thương hiệu mạnh với 5 bước cơ bản

Khởi nghiệp kinh doanh cũng giống như việc bạn tiết kiệm tiền bạc để xây lên một ngôi nhà mơ ước và việc xây dựng thương hiệu cũng thế bạn không thể bắt đầu từ con số 0 đi lên mà đó chính là cả một chặng đường dài để bạn phấn đấu.

Để có thể xây dựng và phát triển bền vững trong dài hạn, các doanh nghiệp có thể tham khảo các bước sau đây:

Bước 1: Xác định cấu trúc nền móng.

Đây là bước quan trọng nhất của việc xây dựng thương hiệu vì nếu xây dựng sai lầm nền móng thì khó có thể điều chỉnh sau này. Các chất liệu cơ bản để xây dựng nền móng bao gồm:

•         Các nhận biết cơ bản (Brand Attributes): là logo, màu sắc, đặc điểm nhận dạng giúp thương hiệu đó khác biệt. Ví dụ đặc tính cơ bản của Aquafina là: Nước tinh khiết đóng chai; Logo màu trắng trên nền xanh mát mẻ với màu đỏ của mặt trời trên dãy núi. xanh với sóng trắng, rõ nét, khác biệt.

•         Các Lợi ích (Brand Benefits): là lợi ích thực tính lợi ích cảm tính và lợi ích cảm xúc của thương hiệu đó mang lại cho người tiêu dùng.

•         Niềm tin/Brand Beliefs: Niềm tin nào chứng tỏ rằng thương hiệu sẽ mang lại lợi ích cho người dùng

•         Tính cách/ Brand personlization: Nếu thương hiệu đó biến thành người thì người đó sẽ như thế nào, tính cách người đó ra sao?

•         Tinh chất/ Brand Essence là tóm tắt yếu tố tạo sự khác biệt và đặc trưng, thường được sử như câu slogan của thương hiệu

Bước 2: Định vị thương hiệu

Xác định vị trí của thương hiệu trong “não” của người tiêu dùng (người tiêu dùng sẽ nhớ gì về thương hiệu đó). Tại sao phải định vị?

•         Hàng ngày hàng giờ, người tiêu dùng tiếp nhận hàng núi thông tin, quá tải với trí nhớ của họ nên không thể nhớ được hết các thông tin thu nhận. Họ chỉ có thể nhớ những gì rõ ràng, đơn giản và khác biệt.

•         Nếu thương hiệu không được xác định rõ nằm ở đâu trong não người dùng thì họ không bao giờ nhớ được thương hiệu đó.

•         Định vị thương hiệu nhằm truyền thông tinh chất của thương hiệu một cách đồng nhất trên mọi phương tiện truyền thông từ đó xây dựng tài sản của thương hiệu (Brand Equity)

xay-dung-mot-thuong-hieu-manh-voi-5-buoc-co-ban 1

Bước 3: Xây dựng chiến lược

•         Sau khi đã định vị được, doanh nghiệp cần xây dựng chiến lược thương hiệu trong dài hạn (3 năm trở lên)bao gồm:

•         Mục tiêu trong từng năm

•         Mức chi tiêu cho khuếch trương trong từng năm.

•         Kế hoạch tung sản phẩm mới theo từng năm.

Bước 4: Xây dựng chiến dịch truyền thông

•         Sau khi đồng ý chiến lược, người quản lý thương hiệu dựa trên ngân sách của năm thứ nhất để lên kế hoạch truyền thông cho cả năm.

•         Kế hoạch bao gồm tháng nào tiêu bao nhiêu tiền, quảng cáo thông điệp nào, trên các kênh nào…vv.

Bước 5: Đo lường và hiệu chỉnh kế hoạch truyền thông

Sau mỗi giai đoạn truyền thông, cần có sự đo lường hiệu quả của chiến dịch truyền thông để có sự hiệu chỉnh kịp thời.

Các thông tin thường phải được thu thập bao gồm:

•         Có bao nhiêu % người biết (brand awareness)?

•         Họ nhớ được những yếu tố nào?

•         Họ có mối liên hệ/nhận xét thế nào?

•         Có bao nhiêu % người dùng thử?

•         Có bao nhiêu % người tiếp tục dùng sau lần dùng thử?

•          Có bao nhiêu % người giới thiệu cho người khác?

Nguồn: Công ty thương hiệu LANTA